Firma współpracuje z:

  • projektantami zajmującymi się projektowaniem planów zagospodarowania działki oraz sporządzającymi dokumentację potrzebną do ubiegania się o pozwolenie na budowę.
  • kierownikami robót budowlanych prowadzącymi nadzór od momentu otrzymania decyzji pozwolenia na budowę do momentu zakończenia budowy obiektu budowlanego,
  • geologami wykonującymi ekspertyzy gruntu na działce wymagane do pozwolenia na budowę,
  • osobami sporządzającymi świadectwa energetyczne na etapie zakończenia procesu budowlanego,
  • projektantami wykonującymi projekty branżowe uzbrojenia podziemnego terenu służące do podłączeń mediów do działki