Realizacje

Budynek straży gminnej Hala wysokiego składowania
Budynek użyteczności publicznej Budynek straży pożarnej
Sala gimnastyczna Szkoła oraz sala gimnastyczna
Budynek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Myjnia samochodowa
Przedszkole Przestrzeń gminna , plaża miejska
Restauracja i hotel Budynek nadleśnictwa