Firma świadczy usługi w zakresie:

  • mapy do celów projektowych, aktualizacje
  • tyczenie i inwentaryzacja budynków i budowli
  • tyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej w ZUD
  • geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary realizacyjne
  • badanie przemieszczeń poziomych i pionowych
  • mapy do celów prawnych
  • podziały nieruchomości
  • wznowienie granic działki
  • pomiary powierzchni mieszkań i lokali uzytkownych